Calendario Accademico

Calendario Accademico A.A. 2022/2023

 • Lezioni I, II e III anno
  • I semestre:  dal 03/10/2022 al 20/01/2023
  • II semestre: dal 06/03/2023 al 17/06/2023
 • Esami
  • I sessione:   dal  23/01/2023  al  04/03/2023
  • II sessione:  dal  19/06/2023  al  31/07/2023
  • III sessione: dal  28/08/2023  al  02/10/2023
  • Sospensione didattica:  dal  01/05/2023  al  08/05/2023

Calendario Accademico A.A. 2021/2022

 • Lezioni I, II e III anno
  • I semestre:  dal 04/10/2021 al 22/01/2022
  • II semestre: dal 07/03/2022 al 18/06/2022
 • Esami
  • I sessione:   dal  24/01/2022  al  04/03/2022
  • II sessione:  dal  21/06/2022  al  31/07/2022
  • III sessione: dal  23/08/2022  al  30/09/2022
  • Sospensione didattica:  dal  25/04/2022  al  01/05/2022

Calendario Accademico A.A. 2020/2021

 • Lezioni I, II e III anno
  • I semestre:  dal 05/10/2020 al 16/01/2021
  • II semestre: dal 01/03/2021 al 12/06/2021
 • Esami
  • I sessione:   dal  18/01/2021  al  28/02/2021
  • II sessione:  dal  14/06/2021  al  31/07/2021
  • III sessione: dal  25/08/2021  al  30/09/2021